Halo-suositus: Kollagenaasipistos Dupuytren-taudin hoidossa

 

HALO-katsaukset

Valtakunnallinen HALO-ohjelma (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) tarjoaa sairaanhoitopiirien päätöksentekijöille tietoa uusien terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton perusteista.Tavoitteena on myös lisätä menetelmien arvioinnin tuntemusta ja merkitystä kaikessa terveydenhuollon päätöksenteossa sekä kannustaa sairaanhoitopiirien toimijoita sitoutumaan näyttöön perustuvaan toimintaan. HALO-ohjelman tuottamiin katsauksiin kootaan arviointitieto terveydenhuollon menetelmien turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Lääkkeiden arviointeja ei ohjelmassa tehdä.

HALO-katsauksen tekevät THL:n Menetelmien ja käytäntöjen arviointiyksikön Finohta-tiimin terveydenhuollon menetelmäarvioinnin asiantuntijat ja aihealueen kliinikkoasiantuntijat. Katsauksen perusteella HALO-neuvottelukunta antaa suosituksensa menetelmän käyttöönotosta.

Dupuytren-taudin hoitoa koskeva suositus on annettu 2.4.2014: Terveydenhuollon menetelmää voi käyttää. Kämmenkalvon kutistuman (Dupuytrenin kontraktuura) kollagenaasipistoshoito soveltuu leikkaushoidon vaihtoehdoksi yhden MP-nivelen enintään keskivaikeassa kontraktuurassa.

Vaikuttavuus: Tutkimuksissa on osoitettu yksittäiseen kämmenkalvon kutistumaan annetun kollagenaasipistoksen tehoavan lumehoitoa paremmin. Ojennusvaje korjautuu ensimmäisen pistoksen jälkeen useammassa kuin joka toisessa MP-nivelessä, mutta vain alle kolmasosassa PIP-niveliä. Suoraa vertailua leikkaushoitoon ei ole tehty.

Turvallisuus: Toimenpiteeseen liittyy ohimeneviä, paikallisia haittoja. Vaikeat haittavaikutukset, kuten paikallinen monimuotoinen kipuoireyhtymä  ja koukistajajänteen repeämä ovat harvinaisia. Hoidon pitkäaikaistuloksia ei tunneta.

Kustannukset: Yhden kollagenaasipistoskerran kokonaishinta on noin 1 350 euroa. Päiväkirurgisen leikkaushoidon hinta on noin 1 850 euroa.

Rajoitukset: Potilasvalinnasta ja hoidosta vastaa käsikirurgiaan perehtynyt lääkäri. Pistoksen antaja tarvitsee koulutuksen.  Kollageenipistos ei sovellu vaikeiden kutistumien hoitoon.


Viite: Kotkansalo T, Taskinen H-S, Booth N, Isojärvi J, Ikonen TS. Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset. Suomen Lääkärilehti 2013;68(46):3007–12i.

http://www.slideshare.net/fullscreen/THLfi/halo49-dupuytren-kontraktuuraninjektiohoitoinfopaketti080414/1